Bài tập trắc nghiệm 15 phút Sự chuyển thể của các chất - Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể - Vật Lý 10 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Sự chuyển thể của các chất - Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể - Vật Lý 10 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Vật Lý lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Luôn tăng đối với vật rắn.
B.Luôn giảm đối với vật rắn.
C.Luôn tăng đối với mọi vật rắn có thể tích giảm khi nóng chảy và luôn giảm đối với mọi vật rắn có thể tích tăng khi nóng chảy.
D.Luôn tăng đối với mọi vật rắn có thể tích tăng khi nóng chảy và luôn giảm đối với mọi vật rắn có thể tích giảm khi nóng chảy.
A.

 Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ)

B.

 Jun trên kilôgam (J/ kg).

C.

 Jun(J)

D.

 Jun trên độ (J/ độ).

A.Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy.
B.Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J).
C.Các chất có khối lượng bằng nhau thì có nhiệt độ nóng chảy như nhau.
D.Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức img1trong đó img2 là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, m là khối lượng của vật.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ