Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chương 1 Điện tích. Điện trường chúng ta sẽ học các khái niệm điện tích, công thức lực Cu-lông, Khái niệm, công thức điện trường, công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế. Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải rèn luyện các bài tập trắc nghiệm để có thể hiểu rõ bản chất và rèn luyện tư duy giải bài tập.

Bài tập "Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1" là bài tập tổng hợp toàn bộ  Chương 1 Điện tích. Điện trường Vật lý lớp 11 được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về  Chương 1 Điện tích. Điện trường nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với diện tích phần hai bản tụ đối diện nhau.

B.

Năng lượng của tụ là năng lượng điện trường bên trong tụ.

C.

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó.

D.

Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

A.

Điện tích đã dịch chuyển là: Q =  - 11.10-6C
Số êlectrôn đã di chuyển: 6,875.1013

B.

Điện tích đã dịch chuyển là: Q =  11.10-6C
Số êlectrôn đã di chuyển: - 6,875.1013

C.

Điện tích đã dịch chuyển là: Q =  - 11.10-6C
Số êlectrôn đã di chuyển: 6,875.10-13

D.

Điện tích đã dịch chuyển là: Q =  11.10-6C
Số êlectrôn đã di chuyển: 6,875.1013

A.

thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.

B.

điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

C.

tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó

D.

tốc độ dịch chuyển của điện tích tại điểm đó.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ