Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chương 1 Điện tích. Điện trường chúng ta sẽ học các khái niệm điện tích, công thức lực Cu-lông, Khái niệm, công thức điện trường, công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế. Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải rèn luyện các bài tập trắc nghiệm để có thể hiểu rõ bản chất và rèn luyện tư duy giải bài tập.

Bài tập "Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1" là bài tập tổng hợp toàn bộ  Chương 1 Điện tích. Điện trường Vật lý lớp 11 được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về  Chương 1 Điện tích. Điện trường nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

tích điện dương

B.

tích điện trái dấu nhưng có độ lớn bằng nhau.

C.

tích điện âm.

D.

tích điện trái dấu nhưng có độ lớn không bằng nhau.

A.

hai vật tích điện cách nhau một khoảng rất lớn so với kích thước của chúng.

B.

hai vật tích điện cách nhau một khoảng rất nhỏ so với kích thước của chúng.

C.

hai vật tích điện được coi là điện tích điểm và đứng yên.

D.

hai vật tích điện được coi là điện tích điểm có thể đứng yên hay chuyển động.

A.

cùng chiều với lực tác dụng lên một điện tích thử đặt tại điểm đó.

B.

cùng chiều với lực  tác dụng lên một điện tích thử dương đặt trong điện trường đó.

C.

cùng chiều với lực  tác dụng lên một điện tích thử âm đặt trong điện trường đó.

D.

ngược chiều với lực  tác dụng lên một điện tích thử đặt tại điểm đó.

A.

hướng của tổng 2 véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần.

B.

hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích dương.

C.

hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích âm.

D.

hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích ở gần điểm đang xét hơn.

A.

 nằm trong mặt phẳng tờ giấy nhưng không tạo ra momen.

B.

nằm trong mặt phẳng tờ giấy và tạo ra momen.

C.

 vuông góc mặt phẳng tờ giấy nhưng không tạo ra momen.

D.

 vuông góc mặt phẳng tờ giấy và tạo ra momen.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ