Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chương 1 Điện tích. Điện trường chúng ta sẽ học các khái niệm điện tích, công thức lực Cu-lông, Khái niệm, công thức điện trường, công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế. Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải rèn luyện các bài tập trắc nghiệm để có thể hiểu rõ bản chất và rèn luyện tư duy giải bài tập.

Bài tập "Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2" là bài tập tổng hợp toàn bộ  Chương 1 Điện tích. Điện trường Vật lý lớp 11 được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về  Chương 1 Điện tích. Điện trường nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Đường sức điện trường tĩnh không cắt nhau.

B.

Đường sức điện trường tĩnh là những đường song song cách đều nhau.

C.

Đường sức điện trường là quỹ đạo chuyển động của các điện tích điểm dương đặt trong điện trường.

D.

Nơi nào có điện trường lớn thì các đường sức điện trường được vẽ thưa hơn.

A.

Hai tụ điện phải có cùng điện dung.

B.

Hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.

C.

Tụ điện có điện dung lớn sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản lớn hơn.

D.

Tụ có điện dung lớn sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn.

A.

rất nhỏ so với lực vạn vật hấp dẫn.

B.

rất lớn so với lực vạn vật hấp dẫn.

C.

bằng so với lực vạn vật hấp dẫn.

D.

lớn hơn so với lực vạn vật hấp dẫn nhưng không nhiều.

A.

chúng cùng dấu nhau

B.

chúng đều là điện tích dương 

C.

chúng đều là điện tích âm 

D.

chúng trái dấu nhau 

A.

Không có.

B.

Lúc đầu dòng điện đi vào cực âm ra cực dương của nguồn, sau đó dòng điện có chiều ngược lại.

C.

Dòng điện đi vào âm ra cực dương của nguồn.

D.

Dòng điện đi vào dương ra cực âm của nguồn.

A.

M nằm trong AB với AM = 2,5cm.

B.

M nằm trong AB với AM = 5cm.

C.

M nằm ngoài AB với AM = 2,5cm

D.

M nằm ngoài AB với AM = 5cm.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ