Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 3" làm một trong các bài trắc nghiệm ngắn trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương 1 Dao động cơ học

được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Tmin = 5,4.10–3 (N); Tmax = 4,5.10–3 (N).

B.

Tmin = 10–4 (N); Tmax = 10–3 (N).

C.

Tmin = 4,9.10–3 (N); Tmax = 5.10–3 (N).

D.

Tmin = 4.10–3 (N); Tmax = 5.10–3 (N).

A.

Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.

B.

Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.

C.

Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha.

D.

Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.

A.

Biên độ dao động là đại lượng không đổi.

B.

Động năng là đại lượng biến đổi.

C.

Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ.

D.

Giá trị của lực tỉ lệ thuận với li độ.

A.

Luôn bằng nhau sau số nguyên lần chu kì dao động.

B.

Tăng theo thời gian.

C.

Giảm theo thời gian.

D.

Biến thiên điều hòa.

A.

Li độ dao động có biểu thức x + 2 = cos2πft.

B.

Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng.

C.

Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian.

D.

Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ