Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 6

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 6" làm một trong các bài trắc nghiệm ngắn trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương 1 Dao động cơ học

được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Lớn nhất và bằng 20 (cm/s2).

B.

Lớn nhất và bằng 30 (cm/s2).

C.

Nhỏ nhất và bằng 40 (cm/s2).

D.

Nhỏ nhất và bằng 30 (cm/s2).

A.

lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

B.

gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

C.

lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

D.

vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

A.

Vận tốc có giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

B.

Vận tốc bằng không.

C.

Li độ cực tiểu.

D.

Li độ cực đại.

A.

Tần số dao động.

B.

Biên độ dao động.

C.

Chu kỳ dao động.

D.

Pha dao động.

A.

Chu kì của dao động.

B.

Vận tốc cực đại.

C.

Gia tốc cực đại.

D.

Động năng cực đại.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ