Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 9" làm một trong các bài trắc nghiệm ngắn trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương 1 Dao động cơ học

được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Chưa đủ căn cứ kết luận.

B.

Cơ năng con lắc thứ nhất lớn hơn.

C.

Cơ năng con lắc thứ hai lớn hơn.

D.

Cơ năng hai con lắc bằng nhau.

A.

Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động.

B.

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực.

C.

Tần số của dao động duy trì là tần số riêng của hệ dao động.

D.

Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ dao động.

A.

Có biên độ không đổi theo thời gian.

B.

Chỉ chịu tác dụng của nội lực mà không chịu tác dụng của các lực bên ngoài.

C.

Có biên độ giảm dần theo thời gian.

D.

Chịu tác dụng của một lực biến thiên điều hòa theo thời gian.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ