Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút  Chương 2 Sóng cơ và sóng âm -  Đề số 5" làm một trong các bài trắc nghiệm ngắn trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 Chương 2 Sóng cơ và sóng âm

được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về sóng cơ và sóng âm nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Có tần số từ 16 (kHZ) đến 20 (kHz).

B.

Có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

C.

Có tần số từ 20 (kHz) đến 19 (kHz).

D.

Chỉ truyền được trong không khí.

A.

Rắn.

B.

Bề mặt vật chất.

C.

Mặt thoáng chất lỏng.

D.

Chân không.

A.

∆φ = k2π với k ϵ Z.

B.

∆φ = kπ với k ϵ Z.

C.

∆φ = (2k + 1)π với k ϵ Z.

D.

∆φ = (2k + 1) với k ϵ Z.

A.

Tần số thay đổi, nhưng bước sóng thì không.

B.

Cả hai đại lượng đều không thay đổi.

C.

Cả hai đại lượng đều thay đổi.

D.

Bước sóng thay đổi, nhưng tần số thì không.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ