Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 7" làm một trong các bài trắc nghiệm ngắn trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương 1 Dao động cơ học

được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ và pha ban đầu của 2 dao động thành phần.

B.

Chu kì dao động bằng tổng các chu kì của 2 dao động thành phần.

C.

Tần số dao động tổng hợp khác tần số của các dao động thành phần.

D.

Biên độ bằng tổng các biên độ của 2 dao động thành phần.

A.

Tần số.

B.

Biên độ.

C.

Lực không đổi.

D.

Khối lượng.

A.

Tần số không đổi.

B.

Biên độ không đổi.

C.

Tần số và biên độ không đổi.

D.

Tần số chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

A.

Chu kỳ dao động lớn hơn nên đồng hồ chạy chậm hơn.

B.

Chu kỳ dao động bé hơn nên đồng hồ chạy chậm hơn.

C.

Chu kỳ dao động bé hơn nên đồng hồ chạy nhanh hơn.

D.

Chu kỳ dao động lớn hơn nên đồng hồ chạy nhanh hơn.

A.

Giữa hai lần liên tiếp vật dao động qua cùng một vị trí.

B.

Vật đi hết đoạn đường bằng quỹ đạo.

C.

Nhất định để trạng thái dao động lặp lại như cũ.

D.

Ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ.

A.

Chu kì của dao động.

B.

Vận tốc cực đại.

C.

Gia tốc cực đại.

D.

Động năng cực đại.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ