Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5" làm một trong các bài trắc nghiệm thời gian trung bình trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương 2 Sóng cơ và sóng âm được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Biên độ 2A.

B.

Biên độ giao động giữa 0 và A.

C.

Biên độ dao động giữa A và 2A.

D.

Biên độ giao động giữa 0 và 2A.

A.

Dao động với biên độ bé nhất.

B.

Dao động với biên độ có giá trị trung bình.

C.

Dao động với biên độ lớn nhất.

D.

Đứng yên, không dao động.

A.

Những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất.

B.

Sự lan truyền một năng lượng xác định trong không gian chứ không phải trong môi trường vật chất.

C.

Sự lan truyền một lượng vật chất xác định trong không gian.

D.

Sự lan truyền dao động trên bề mặt môi trường.

A.

d = k với k = 0, ±1, ±2...

B.

d = (2k + 1)λ với k = 0, ±1, ±2...

C.

d = (2k + 1) với k = 0, ±1, ±2...

D.

d = kλ với k = 0, ±1, ±2...

A.

Luôn luôn bị đổi dấu.

B.

Luôn luôn không bị đổi dấu.

C.

Bị đổi dấu khi bị phản xạ trên một vật cản cố định.

D.

Bị đổi dấu khi bị phản xạ trên một vật cản di động.

A.

Một họa âm.

B.

Một hòa thanh.

C.

Sự cộng hưởng.

D.

Sự giao thoa.

A.

Không khí.

B.

Nước.

C.

Sắt.

D.

Chân không.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ