Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1" là bài tập tổng hợp toàn bộ  Chương 7 Hạt nhân nguyên tử được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về  Chương 7 Hạt nhân nguyên tử nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

A → A – 3, Z → Z – 2.

B.

A → A – 2, Z → Z – 3.

C.

A → A – 3, Z→ Z – 3.

D.

A → A – 2, Z → Z – 2.

A.

Tia γ là một bức xạ điện có bước sóng từ 10-3 đến 10-2 .

B.

Tia γ không mang điện tích.

C.

Tia γ làm ion hóa các chất.

D.

Tia γ có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.

A.

Của bất kì chất nào cũng gồm các prôton và nơtron. Số prôton luôn luôn bằng số nơtron và bằng số êlectron.

B.

Có đường kính vào cỡ phần vạn lần đường kính của nguyên tử.

C.

Có điện tích bằng tổng điện tích của các prôton trong nguyên tử.

D.

Có khối lượng bằng tổng khối lượng của tất cả các nuclôn và các êlectron trong nguyên tử.

A.

Lớn hơn động năng của hạt nhân con.

B.

Chỉ có thế nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

C.

Bằng động năng của hạt nhân con.

D.

Nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

A.

Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

B.

Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.

C.

Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

D.

Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

A.

Động năng của nơtron phát ra.

B.

Động năng của các mảnh phân hạch.

C.

Sự phân rã của các mảnh phân hạch.

D.

Động năng của nơtron phát ra và động năng cùng với sự phân rã của các mảnh phân hạch.

A.

Đặt nguồn phóng xạ vào trong từ trường mạnh.

B.

Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

C.

Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.

D.

Hiện nay ta không biết bằng cách nào có thể làm thay đổi hằng số phân rã phóng xạ.

A.

N0 = 9,19.1021.

B.

N0 = 9,19.1021.

C.

N0 = 9,19.1023.

D.

N0 = 9,19.1024.

A.

Các nguyên tố nhẹ hấp thụ yếu nơtron.

B.

Các nguyên tố nhẹ hấp thụ mạnh nơtron.

C.

Các nguyên tố nặng hấp thụ mạnh nơtron.

D.

Các nguyên tố nặng hấp thụ yếu nơtron.

A.

B + α   N + n.

B.

B + α  O + n.

C.

B + α  F + n.

D.

B + α  C + n.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...