Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 4" là bài tập tổng hợp toàn bộ chương 1 Dao Động Cơ Học được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt. 

Nội dung đề thi:

A.

Ngược pha với nhau.

B.

Cùng pha với nhau.

C.

Vuông pha với nhau.

D.

Lệch pha một lượng .

A.

Cách kích thích cho vật dao động.

B.

Cách chọn trục tọa độ.

C.

Cách chọn gốc thời gian.

D.

Viết phương trình dao động x dưới dạng hàm sin hay cosin.

A.

Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động bằng tần số dao động riêng.

B.

Trong đời sống và kỹ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có hại.

C.

Trong đời sống và kỹ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có lợi.

D.

Trong dao động cưỡng bức thì tần số của dao động ià tần số của ngoại lực và biên độ dao động phụ thuộc vào sự quan hệ giữa tần số ngoại lực và tần số riêng của con lắc.

A.

Li độ và vận tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.

B.

Li độ và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.

C.

Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn cùng pha với nhau.

D.

Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.

A.

Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.

B.

Tăng vì chu kỳ dao động giảm.

C.

Tăng vì tần số tỷ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.

D.

Không đổi vì tần số dao động của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.

A.

Dao động tự do có chu kỳ chỉ phụ thuộc vào đặc tính riêng của hệ.

B.

Sự tự dao động có chu kỳ dao động là chu kỳ dao động của lực cưỡng bức tuần hoàn.

C.

Sự tự dao động có chu kỳ dao động là chu kỳ dao động riêng của con lắc.

D.

Trong dao động cưỡng bức có hiện tượng cộng hưởng.

A.

Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng hàm sin (hoặc cosin) theo thời gian: x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω, φ là những hằng số:

B.

Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

C.

Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một véctơ không đổi.

D.

Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.

A.

Đồng pha nhau.

B.

Vuông pha nhau.

C.

x1 trễ pha hơn x2.

D.

x1 sớm pha hơn x2.

A.

Tác dụng vào nó một lực không đổi theo thời gian.

B.

Làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát.

C.

Tác dụng lên hệ một ngoại lực tuần hoàn.

D.

Cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát.

A.

Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ trong chân không tại một nơi ở bên trên bề mặt trái đất.

B.

Chiếc đu dao động với biên độ nhỏ không có ngoại lực kích thích tuần hoàn.

C.

Con lắc vật lí dao động tự do không có lực cản.

D.

Con lắc lò xo dao động không ma sát sau khi được kích thích bằng lực kéo giãn lò xo có độ lớn lớn hơn giới hạn đàn hồi.

A.

Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

B.

Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc bằng không.

C.

Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

D.

Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ