Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì? (Địa lý 12 trang 23)


Nội dung bài giảng

Câu 4: Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì?

Hướng dẫn trả lời:

Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta gồm có 3 đặc điểm:

Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam

Giai đoạn này bắt đầu cách đây 2 tỉ năm, kết thúc cách đây 540 triệu năm.

Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay

Diễn ra một số nơi ở khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ

Các thành phần tự nhiên rất sơ khai đơn điệu

Khí quyển rất loãng, hầu như chưa có ôxi, chỉ có chất khí amôniac, điôxit cacbon, nitơ, hiđro.

Thuỷ quyển: hầu như chưa có lớp nước trên mặt.

Sinh vật nghèo nàn: Tảo (tảo lục, tảo đỏ), động vật thân mềm (sứa, hải quỳ, thuỷ tức, san hô,ốc, …