Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ các nước Đông Nam Á (Địa lí 12 trang 17)


Nội dung bài giảng

Câu 5: Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của nước ta trên bản đồ các nước Đông Nam Á?

Hướng dẫn trả lời:

a. Vị trí địa lí

- Nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á.

- Hệ tọa độ địa lí:

   + Đất liền:

      • Cực Bắc 23o23’B xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

      • Cực Nam 8o34’B xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

      • Cực Tây 102o9’Đ xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

      • Cực Đông 109o24’Đ xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

   + Trên biển hệ tọa độ địa lí kéo dài khoảng vĩ độ 6o50’B và từ khoảng kinh độ 101oĐ đến 117o20’Đ tại Biển Đông.

- Đại bộ phận nước ta nằm trong múi giờ số 7.

b. Phạm vi lãnh thổ

- Bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời.

   + Vùng đất:

      • Diện tích là 331212 km2 gồm đất liền và hải đảo.

      • Đường biên giới trên đất liền 4600km.

   + Vùng biển:

      • Rộng khoảng 1 triệu km2.

      • Bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa.

   + Vùng trời là không gian bao trùm lên trên lãnh thổ.