8. Lưu huỳnh (VI) oxit SO3


Nội dung bài giảng

8.Lưu huỳnh (VI) oxit SO3

      SO3 còn có các tên gọi khác lưu huỳnh tri oxit, anhiđrit sunfuric.

a. SO3 là một oxit axit

      - Tác dụng rất mạnh với nước tạo axit sunfuric và tỏa nhiều nhiệt

SO3 + H2OTrac nghiem online - cungthi.vn H2SO4 + Q

      - Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối

SO3 + 2NaOHTrac nghiem online - cungthi.vn Na2SO4 + H2O

b. SO3 tan vô hạn trong H2SO4 tạo oleum : H2SO4.nSO3