II. Điện tích và số khối hạt nhân


Nội dung bài giảng

II. Điện tích và số khối hạt nhân

  1. Điện tích hạt nhân

      Nguyên tử trung hòa điện, cho nên ngoài các electron mang điện âm, nguyên tử còn có hạt nhân mang điện dương. Điện tích hạt nhân là Z+, số đơn vị điện tích hạt nhân là Z.

            Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron

      Ví dụ : Nguyên tử có 17 electron thì điện tích hạt nhân là 17+

  1. Số khối hạt nhân

            A = Z + N

      Ví dụ : Nguyên tử natri có 11 electron và 12 nơtron thì số khối là : A = 11 + 12 = 23 (Số khối không có đơn vị)

  1. Nguyên tố hóa học

      Là tập hợp các nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân.

      Số hiệu nguyên tử (Z) : Z = p = e

      Kí hiệu nguyên tử : XZA

      Trong đó A là số khối nguyên tử, Z là số hiệu nguyên tử, X là ký hiệu hóa học của nguyên tử.