Lí thuyết về Mantozơ


Nội dung bài giảng

I. Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên

- Tinh thể không màu, tan nhiều trong nước.

- Còn gọi là đường mạch nha.

II. Cấu trúc phân tử

- Ở trạng thái tinh thể, phân tử mantozơ gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau qua C1 của gốc α-glucozơ này với C4 của gốc α-glucozơ kia qua một nguyên tử oxi.

- Trong dung dịch, gốc α - glucozơ của mantozơ có thể mở vòng tạo ra nhóm CH = O.

III- Tính chất hóa học

Do cấu trúc như trên, mantozơ có 3 tính chất chính.

1. Tính chất của poliol giống saccarozơ

Tác dụng với Cu(OH)2 cho phức đồng mantozơ màu xanh lam.

2. Tính khử tương tự glucozơ

Khử [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có tính khử.

3. Bị thuỷ phân khi có xúc tác axit hoặc enzim sinh ra 2 phân tử glucozơ