Bài 2. Thực hiện pháp luật


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

  Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

  Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Theo em, vi phạm pháp luật có gì chung và khác biệt với vi phạm đạo đức? Lấy trộm tiền của người khác là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức?

  Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Hãy phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hình sự và vi phạm hành chính. Nêu ví dụ?

  Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Trong các tình huống nêu ở mục 2...

  Câu 6 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Theo em, việc truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù đối với hai người phạm tội chưa thành niên trong bài đọc thêm có thỏa đáng không? Vì sao?