Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống


Các nội dung nằm trong bài giảng

  Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay?

  Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Theo em, việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng không?

  Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Quy tắc đạo đức và cách xử sự của các thành viên trong gia đình hiện nay có gì khác so với các gia đình truyền thống trước đây?

  Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Thực hiện đúng nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động đem lại quyền lợi gì cho người lao động và người sử dụng lao động?

  Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Việc Nhà nước ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao và quy định không sử dụng lao động nữ vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh đẻ và nuôi con có trái với nguyên tắc công dân bình đẳng trong lao động không? Vì sao?

  Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Hãy kể về tấm gương những doanh nhân thành đạt mà em biết và nhận xét về quyền bình đẳng nam, nữ trong kinh doanh ở nước ta hiện nay.

  Câu 8 trang 43 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Em hãy tìm câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây...

  Câu 9 trang 43 SGK GDCD lớp 12

    Câu 9 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Có người hiểu bình đẳng trong kinh doanh là: Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh. Hiểu như vậy có đúng không? Vì sao? Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu em có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân thì em có quyền thực hiện ý định đó không? Vì sao?

  Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?