Giải bài tập sgk Bài 31: Tiến hóa lớn


Nội dung bài giảng

Bài 1 (trang 135 SGK Sinh học 12):

Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Bài 1 (trang 135 SGK Sinh học 12):

-     Các loài sinh vật đều được tiến hóa từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hóa phân nhánh.

-     Các loài có chung một số đặc điểm (họ hang gần) tạo nên 1 chi, nhiều chi có chung những đặc điểm nhất định tạo nên 1 họ và nhiều họ có chung 1 số đặc điểm tạo nên 1 bộ…Cứ như vậy, các nhóm loài khác nhau có thể phân loại thành các nhóm phân loại trên loài: chi, họ, bộ, lớp, ngành.

Bài 2 (trang 135 SGK Sinh học 12):

Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc khá đơn giản?

Lời giải:

Bên cạnh những loài có cấu tạo cơ thể phức tạp vẫn có rất nhiều loài có cấu tạo đơn giản như các loài vi khuẩn. Sở dĩ như vậy là do quá trình tiến hoá luôn duy trì những quần thể sinh vật thích nghi nhất.

Các loài vi khuẩn có kích thước nhỏ, cấu tạo đơn giản lại có lợi thế thích nghi nhanh chóng với môi trường. Trên cùng một đơn vị thời gian tiến hoá, do chúng sinh sản nhanh, đột biến phát sinh nhanh nên nhanh chóng tạo ra các quần thể thích nghi. Đồng thời chúng tiến hóa theo hướng đa dạng các hình thức chuyển hóa vật chất thích nghi cao độ với các ổ sinh thái khác nhau.

Bài 3 (trang 135 SGK Sinh học 12):

Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

a) Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.

b) Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

c) Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.

d) Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.

Lời giải:

Đáp án: b.