Phương pháp tỉ số thể tích và các bài tập trắc nghiệm luyện tập về phương pháp tỉ số thể tích (có lời giải chi tiết)


Nội dung bài giảng

Tóm tắt lý thuyết về phương pháp tỉ số thể tích 

* Cho khối chóp S.ABC, A'ε SA, B' ε SB, C' ε SC Trac nghiem online - cungthi.vn

 

MSC, ta có:

Trac nghiem online - cungthi.vn

 

 Loading...