Bộ giáo dục chính thức công bố bộ đề thi tham khảo ôn thi THPTQG 2019

Ngày 6/12/2018, Bộ giáo dục chính thức công bố bộ đề thi tham khảo ôn thi THPTQG 2019.

Theo như công bố từ Bộ GD&ĐT thì nội dung đề thi THPT QG 2019 sẽ nằm trong chương trình cấp 3 và chương trình lớp 12 sẽ chiếm chủ yếu.

Đề thi đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp cho học sinh THPT và đề thi THPT QG 2019 sẽ có độ phân hóa phù hợp để các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Cungthi.vn mời các bạn tham khảo các đề thi tham khảo ôn thi THPTQG 2019 từ bộ giáo dục dưới đây: 

1. Bài thi Toán học xem TẠI ĐÂY

2. Bài thi Ngữ văn xem TẠI ĐÂY

3. Bài thi Khoa học Tự nhiên:

- Môn thi thành phần Vật lý xem TẠI ĐÂY

Môn thi thành phần Hóa học xem TẠI ĐÂY

- Môn thi thành phần Sinh học xem TẠI ĐÂY

4. Bài thi Khoa học xã hội:

- Môn thi thành phần Lịch sử xem TẠI ĐÂY

- Môn thi thành phần Địa lý xem TẠI ĐÂY

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân xem TẠI ĐÂY

5. Bài thi Ngoại ngữ:

- Môn thi thành phần Tiếng Anh xem TẠI ĐÂY

- Môn thi thành phần Tiếng Đức xem TẠI ĐÂY

- Môn thi thành phần Tiếng Nga xem TẠI ĐÂY

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật xem TẠI ĐÂY

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp xem TẠI ĐÂY

- Môn thi thành phần Tiếng Trung xem TẠI ĐÂY

Các từ khóa khác:

Chia sẻ

Tin tức khác