A.

51 000m

B.

37 500m

C.

36 150m

D.

37 050m

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Độ dài quãng đường AC là: 36 000 + 15 000 = 51 000 (m) Đáp số: 51 000m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.