• Tạo đề thi trắc nghiệm online
  slide-title-border-cungthi.online
  Với cungthi.online bạn có thể
  slide-title-border-cungthi.online
  Dễ dàng tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi theo chủ đề.
  Tạo và quản lý nhóm, lớp học thuận tiện.
  Tạo câu hỏi trắc nghiệm
  Tạo nhóm thi trắc nghiệm
  Quản lý nhóm,lớp học
  Đơn giản
  Hiệu quả
 • làm bài trắc nghiệm online
  Thi trắc nghiệm vật lý
  Thi trắc nghiệm tiếng anh
  Thi trắc nghiệm thpt
  slide-title-border-cungthi.online
  Tạo và xuất bản đề thi
  slide-title-border-cungthi.online
  - Theo thời gian bắt đầu, kết thúc
  - Gán đề thi cho từng nhóm, lớp học
  - Dễ dàng tạo và in đề thi giấy

Bắt đầu cùng với cungthi.online biên soạn câu hỏi, quản lý lớp học, nhóm thi

tạo đề thi trắc nghiệm online

ngay.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tổng hợp các bài giảng, đề thi trắc nghiệm được cungthi.online sưu tầm và biên soạn. Bám sát với chương trình học.

CÁC TRANG XUẤT BẢN NỘI DUNG NỔI BẬT

Những trang hàng đầu của các giáo viên, nhà sáng tạo nội dung trên cungthi.online.