Tình trạng tài khoản

Hiện bạn chưa đăng nhập hệ thống. Vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng.


Nâng cấp tài khoản giáo viên, nhà phát hành đề thi

Dùng thửFree

Đăng ký
 • 1 Tháng Sử dụng Free mức giới hạn
 • KHÔNG được sử dụng ngân hàng câu hỏi của hệ thống với gần 200 nghìn câu hỏi trắc nghiệm được chọn lọc theo từng lớp, môn học
 • Trang cá nhân ở trạng thái public
 • Tạo, import câu hỏi từ MS Word, quản lý ngân hàng câu hỏi, bài giảng ở mức giới hạn
 • Tạo, quản lý lớp học, nhóm thi ở mức giới hạn
 • Xuất bản đề thi online ở mức giới hạn,Không có chức năng download đề thi dạng word, xuất bản đề thi offline để thi trên lớp và và đáp án để chấm thi trên các phần mềm chấm thi trắc nghiệm phổ biến
 • Không có chức năng quản lý người thi, xuất báo cáo thi, tình trạng thi...

Cơ Bản150K

Đăng ký
 • Chỉ với 150K cho 1 tháng sử dụng
 • Được sử dụng ngân hàng câu hỏi của hệ thống với gần 200 nghìn câu hỏi trắc nghiệm được chọn lọc theo từng lớp, môn học
 • Trang cá nhân ở trạng thái private hoặc public
 • Tạo, import câu hỏi từ MS Word, quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo và quản lý bài giảng dễ dàng
 • Tạo, quản lý lớp học, nhóm thi không giới hạn
 • Xuất bản đề thi online không giới hạn, download đề thi dạng word, xuất bản đề thi offline để thi trên lớp và và đáp án để chấm thi trên các phần mềm chấm thi trắc nghiệm phổ biến
 • Quản lý người thi, xuất báo cáo thi, tình trạng thi...

Cao Cấp999K

Đăng ký
 • Chỉ với 999K cho 1 năm sử dụng
 • Được sử dụng ngân hàng câu hỏi của hệ thống với gần 200 nghìn câu hỏi trắc nghiệm được chọn lọc theo từng lớp, môn học
 • Trang cá nhân ở trạng thái private hoặc public
 • Tạo, import câu hỏi từ MS Word, quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo và quản lý bài giảng dễ dàng
 • Tạo, quản lý lớp học, nhóm thi không giới hạn
 • Xuất bản đề thi online không giới hạn, download đề thi dạng word, xuất bản đề thi offline để thi trên lớp và và đáp án để chấm thi trên các phần mềm chấm thi trắc nghiệm phổ biến
 • Quản lý người thi, xuất báo cáo thi, tình trạng thi...