Cho các phản ứng sau?

(a) C + H2O (hơi) img1          

(b) Si + dung dịch NaOHimg2 

(c) FeO + CO img3                        

(d) O3 + Agimg4

(e) Hg(NO3)2     img5                       

(f) KMnO4 img6

(g) F2 + H2O img7                     

(h) H2S + SO2img8

Số phản ứng sinh ra đơn chất là

A.

A. 7

B.

B. 5

C.

C. 8

D.

D. 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.