Cho lá Zn vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì

A.

A. Phản ứng ngừng lại.

B.

B. Tốc độ thoát khí không đổi.

C.

C. Tốc độ thoát khí giảm.                

D.

D. Tốc độ thoát khí tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Khi thêm vài giọt CuSO4 xảy ra phản ứng: Zn+ Cu2+ → Zn2+ + Cu

Khi đó hình thành ăn mòn điện hóa, tốc độ ăn mòn điện hóa nhanh hơn ăn mòn hóa học

→ tốc độ thoát khí tăng

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.