Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Au vào bình Y chứa dung dịch HCl đặc, rất dư thu được khí H2 thoát ra. Thêm tiếp dung dịch HNO3 vào bình Y đến khi khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ngừng thoát ra thì dừng lại. Biết thể tích khí NO thu được bằng thể tích khí H2 trên (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Phần trăm theo khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là  

A.

A. 19,93%                 

B.

B. 29,89%

C.

C. 17,53%

D.

D. 22,13%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hỗn hợp A gồm FeCl2, HCl dư và Au không tan.Khi cho HNO3 vào thì Fe2+ bị oxi hóa lên Fe3+ còn Au bị oxi hóa lên Au3+Bảo toàn electron tính được tỉ lệ số mol:nFe : nAu = 3:2 => %Fe  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.