(1) Mệnh đề là một khẳng định

A.

Hoặc đúng hoặc sai.

B.

Đúng.

C.

Sai.

D.

Vừa đúng vừa sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai.

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.