100 ml dung dịch X chứa Na2SO4 0,1M và Na2CO3 0,1M tác dụng hết với dung dịch Ba(NO3)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

A.

2,39 gam.

B.

3,4 gam.

C.

4,3 gam.

D.

2,93 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4,3 gam.

 = 0,1.0,1 = 0,01 (mol);  = 0,1.0,1 = 0,01 (mol).

Ba2+ +   BaSO4

           0,01        0,01 (mol)

Ba2+ +   BaCO3

           0,01        0,01 (mol)

 m↓ = 0,01.(233 + 197) = 4,3 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.