A và B là hai biến cố độc lập, xác suất xảy ra biến cố A là img1, xác suất xảy ra biến cố B là img2. Tính xác suất P để xảy biến cố A và B.                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Do A và B là hai biến cố độc lập nên xác suất để P xảy ra biến cố A và B là img1   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...