Alen B dài 204nm. Alen B bị đột biến thay thế một cặp nucleotit thành alen b, alen b có 1546 liên kết hidro. Số lượng nucleotit loại G của alen b là:

A.

253

B.

254

C.

346

D.

347

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit không làm thay đổi số nucleotit, thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T làm giảm 1 liên kết hidro.

Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro; G với X bằng 3 liên kết hidro.

Do đây là đột biến thay thế 1 cặp nucleotit nên NB = Nb, L=204nm = 2040 angtron, NB =L×2/3,4 = 1200. Alen b có 1546 liên kết hidro.

Ta có hệ phương trình: img1  

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.