Âm mưu nào sau đây không nằm trong âm mưu phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ?

A.

Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

B.

Cứu nguy cho chiến lược  “Chiến tranh cục bộ “ ở miền  Nam

C.

Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài ở miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam

D.

Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân  ta ở hai miền đất nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cứu nguy cho chiến lược  “Chiến tranh cục bộ “ ở miền  Nam

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.