Ảnh hoạt nghiệm sau mô tả chuyển động của quả banh trên mặt phẳng. Máy chụp ảnh cứ sau mỗi giây chụp một ảnh.

Đồ thị nào sau đây diễn tả vận tốc của quả banh theo thời gian là hợp lí nhất?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Quả banh chuyển động nhanh dần, sau đó chuyển động đều, rồi lại giảm dần vận tốc và cuối cùng là chuyển động đều.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.