Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a),  CH4 (b),   CH3CCH32CH3 (c),  CH3CH3 (d),  CH3CHCH3CH3 (e)

 

A.

(a), (e), (d).

B.

(b), (c), (d).

C.

(c), (d), (e).

D.

(a), (b), (c), (e), (d).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(b), (c), (d).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.