Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

A.

phát triển kinh tế.

B.

phát triển các lĩnh vực xã hội.

C.

bảo vệ môi trường.

D.

quốc phòng an ninh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

quốc phòng an ninh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.