Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

A.

Trồng cây gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã

B.

Săn bắt thú hoang dã, quý hiếm

C.

Xây dựng khu bảo tồn, các vườn quốc gia

D.

Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Săn bắt thú hoang dã, quý hiếm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.