Biết img1. Giá trị của img2 bằng:

A.

-2.

B.

 img1.

C.

4.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1.

Khi đó: img2 

Cách 2: Cho img3 từ đó bấm máy suy ra img4 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...