Biết rằng đường thẳng img1 luôn cắt đồ thị hàm số img2 tại hai điểm phân biệt A, B với mọi giá trị của tham số m. Tìm hoành độ trung điểm của AB?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Phương trình hoành độ giao điểm giữa đường thẳng img1 và đồ thị hàm số img2: img3 img4img5 Gọi img6img7 là hai nghiệm phân biệt của phương trình img8. Theo định lý Vi-et : img9. Khi đó hoành độ trung điểm của img10 bằng: img11.  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.