Biết phương trình img1 với img2 có một nghiệm img3. Tính img4  

A.

1.

B.

-5.

C.

-3.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Vì phương trình đã cho có 1 nghiệm img1 nên ta có: img2  Do đó img3.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.