Biểu hiện để chứng tỏ nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn là:         

A.

Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.

B.

Lượng mưa trung bình năm từ 1500 đến 2000mm; độ ẩm cao, trên 80%, cân bằng ẩm luôn dương.

C.

Trong năm có một mùa mưa, một mùa khô.

D.

Lượng mưa nhiều, độ ẩm không khí cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.