Biểu thức img1 với:  

A.

 img1.         

B.

 img1.

C.

 img1.        

D.

Không tồn tại img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 

img1 xác định img2 img3.  Khi đó img4 img5   

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.