Bỏ đi yếu tố nào để câu văn dưới đây trở nên trong sáng: "Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể"

A.

Bỏ từ "chúng ta"

B.

Bỏ từ "Muốn"

C.

Bỏ từ "đòi hỏi"

D.

Bỏ dấu phẩy

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bỏ từ "đòi hỏi"

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.