Bộ phận quan trọng nhất của hoa là:

A.

Tràng hoa và nhị

B.

Đài hoa và nhụy

C.

Nhị hoa và nhụy hoa

D.

Tràng hoa và nhụy hoa

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Bộ phận quan trọng nhất của hoa là nhị và nhụy hoa là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...