Các căn cứ để xác định một xã hội không tiến bộ, không vì con người?

A.Còn áp bức, bất công.
B.Bất bình đẳng.
C.Tước đoạt tự do, hạnh phúc của số đông người trong xã hội.
D.Tất cả các ý trên.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Li gii
Mục 1/SGK trang 56, GDCD 10.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.