Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho:   

A.

A : Pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó

B.

B : Tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C.

C : Pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

D.

D : Tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Xem định nghĩa đường sức từ  

 

CHỌN B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.