Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Nhân tố nào là quan trọng và quyết định?

A.

Nhân tố kinh tế xã hội

B.

Nhân tố tự nhiên

C.

Nhân tố con người

D.

Cả 3 nhân tố trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...