Các nước có phần biển chung với Việt Nam là:

A.

Trung Quốc, Philippin, Mianma, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan.

B.

Trung Quốc, Philippin, Campuchia, Malaysia, Inđônêsia, Thái Lan.

C.

Trung Quốc, Philippin, Lào, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan.

D.

Trung Quốc, Philippin, Xingapo, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các nước có phần biển chung với Việt Nam là: Trung Quốc, Philippin, Xingapo, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan.

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.