** Biết mỗi cặp tính trạng hình dạng quả và vị quả ở một loài cây do một cặp alen điều khiển. Cho F1 đều có kiểu gen dị hợp (Aa, Bb) kiểu hình quả tròn, ngọt giao phối với nhau, thu được ở F2 1938 cây quả tròn, ngọt : 647 cây quả bầu, chua.

Nếu F1 được hình thành từ cặp bố mẹ đều thuần chủng thì kiểu gen của cặp bố mẹ sẽ là:

A.

AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB.

B.

hoặc .

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Một trong 2 bố mẹ tạo giao tử AB có kiểu gen , cá thể còn lại tạo giao tử ab có kiểu gen .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.