Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

A.

Cà Mau.         

B.

Hà Giang.

C.

Thanh Hoá.

D.

Khánh Hoà.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Hà Giang là tỉnh không giáp biển. Hà Giang giáp biên giới với Trung Quốc và là tỉnh nằm trong nội địa thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (vùng này có duy nhất tỉnh Quảng Ninh giáp biển). 

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...